Bilimsel Program

Team Member

Karla Berlec

Kısa Özgeçmiş
Team Member

Marijana Bras

Kısa Özgeçmiş
Team Member

Nena Golob

Kısa Özgeçmiş
Team Member

Katarzyna Matysiak-Lusnia

Kısa Özgeçmiş
Team Member

Luka Puziqaca

Kısa Özgeçmiş

 

  13 Ekim 2023, Cuma
10:00-13:15 PALYATİF BAKIMDA YARA BAKIM KURSU
10:00-13:15 PALYATİF BAKIMDA AĞRI YÖNETİMİ KURSU
10:00-13:15 PALYATİF BAKIMDA KLİNİK NÜTRİSYON KURSU
10:00-11:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1
 


Oturum Başkanı:

Gül Köknel Talu


•S-002 : Hepatopankreatobilier Cerrahi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi Takibinde Prokalsitonin Yüksekliği Değerlendirilmesi
   İlhan Ocak

•S-004 : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Palyatif Bakıma Bakış Açısı
   Ayşegül Bilen

•S-005 : İlçe Hastanesi Üçüncü Basamak Yoğun Bakımda 1 Aydan Uzun Yatış Öyküsü Olan Hastaların İncelenmesi
   Berrak Sebil Aydın

•S-006 : PEG, Palyatif Bakım enfeksiyonlarına neden olan olağan şüphelilere değiştirir mi ?
   Ela Şenol

•S-008 : 3. Basamak Yoğun Bakımda Hedef Kaloriye Ulaşamanın Mortalitiye Etkisi
   Yelda Balık

•S-009 : Purple Bag Sendromu: Olgu Sunumu
   Elif Uzunca

•S-010 : Pediyatrik palyatif bakımda gastrostomi açılan olgularının değerlendirilmesi
   Nilgün Harputluoğlu

•S-011 : Uzun Yaşayan bir Sanflippo Hastası
   Gülsüm Altuntaş

•S-012 : CECAP-SCM Destekleyici Bakım Ölçegi'nin (Icepop Capability Supportive Care Measure) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
   Umut Gök Balcı

11:00-12:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2
 


Oturum Başkanı:

Ayşegül Bilen


•S-013 : Uyanık Meme Cerrahisinde Ultrason Kılavuzluğunda Pektoral Sinir Bloğu I , Serratus Anterior ve Parasternal interkostal blok: Olgu Sunumu
   Ayşe Vahapoğlu

•S-015 : Metastatik Prostat Kanseri Olan Hastalarda Ağrı Yaklaşımının Değerlendirilmesi
   Burcu Özalp Horsanali

•S-016 : Serebral palsili hastalarda özbakım eksikliğinde hemşirelik bakımı
   Duygu Akay

•S-017 : Pediatrik Sendromik diş hastalarında preoperatif anestezik değerlendirmede tele tıp uygulamaları
   Kazım Koray Özgül

•S-019 : Palyatif Bakım Alan Mekanik Ventilatördeki Hastalara Bakım Verenlerin Deneyimleri:Nitel Bir Çalışma
   Özge Kıvanç

•S-020 : Palyatif Bakım Hastalarinda Watson İnsan Bakim Modeli Temeline Dayali Hemşirelik Bakiminin Semptom Yönetimine Etkisi
   Okan Artun

•S-021 : Yatağa Bağimli Hastalarin Tedavi Sürecinde Hasta Yakini Olmak Ve Maneviyat
   Uğur Uzun

•S-022 : Palyatif Bakımda İyi Ölüm: Bir Sistematik Derleme
  Simay Sırma

•S-023 : Ampute sonrası diyabetik ayak
   Nihal Ege

12:00-13:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3
 


Oturum Başkanı:

Nurten İnan


•S-024 : CADASIL Sendromu: Nadir Bir Ailesel İnme
   Elif Uzunca

•S-025 : Yoğun Bakımda Takip Edilen Basınç Ülserlerinin 1 Yıllık Retrospektif Analizi
   Yelda Balık

•S-026 : The Effect of Life Activity Levels of Palliative Care Patients on The Caregivers' Perception of Caregiver Burden
   Aylin Özakgül

•S-027 : Palyatif Bakım Servislerinden Yoğun Bakım Servislerine Hasta Sevk Edilmeli mi?
   Fatma Tuğçe Aydoğdu

•S-028 : Palyatif Bakim Merkezimizdeki Hastalarin 3 aylık Retrospektif Değerlendirmesi
   Ayşe Vahapoğlu

•S-029 : Etanol Toksisitesi ve Palyatif Bakım
   Esra Pırıl Ağırbaş

•S-030 : Palyatif Bakımın Depremzede Hastaların Takip ve Tedavisindeki Rolü
  Rıfat Bozkuş

•S-031 : İnme ve Palyatif Bakım
   Esra Pırıl Ağırbaş

•S-032 : Palyatif Bakım Merkezinde Tedavi Alan Hastalarda Beslenme Durumunun, İnflamatuar Parametrelerin ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
   Buse Ünsal

•S-033 : Osteogenezis İmperfekta Tanılı Hastalardaki Anestezi Yönetimimiz: 2 Olgu
   Kazım Koray Özgül

•S-034 : Yoğun Bakım Ünitelerinde Mobilizasyonun İyileşme Sürecindeki Önemi
   Seher Yanatma

13:15-14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-14:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
14:45-15:45 PANEL 1
 


Oturum Başkanları:

Süleyman Özyalçın, Gül Köknel Talu


•Türkiye’de Palyatif Bakım’ın İlk 30 Yılı
   Gülçin Şenel

•Communication in Palliative Medicine - Major Challenges 
   Marijana Bras

•Türkiye’de Palyatif Bakımın Gelişmesinin Önündeki Engeller
   Gonca Oğuz

15:45-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-17:00 PANEL-2
 


Oturum Başkanları:

Kubilay Demirağ, Nurten İnan


• Side Effects of Drugs Used in Palliative Medicine and Their Impact on the Patient's Nutrition
    Katarzyna Matysiak-Lusnia

• Nutrition Support in Cancer Patients at the End of Life
   Karla Berlec

• Günümüzde Palyatif Bakımların Dizaynı
   Kadriye Kahveci

  14 Ekim 2023, Cumartesi
09:00-10:00 PANEL-3
 


Oturum Başkanları:

Ayla Kabalak, Can Eyigör


• Ülkemizde Palyatif Hastası Profili
   Aslı Bayındır

• Kanser Hastasında Palyatif Bakımın Optimizasyonu
   Rıfat Bozkuş

• Pediyatrik Palyatif Bakım Hastalarının Profili ve Organizasyonu
   Canan Bor

10:00-11:00 PANEL-4
 


Oturum Başkanları:

Yücel Karaman, Osman Ekinci


• Entelektüel Yetersizlikte Palyatif Bakımda Yeni Yaklaşımlar
   Aslı Kılavuz

• Terminal Sedasyon
   Uğur Uzun

• Evde Palyatif Bakım ve Nütrisyonel Destek
   Jalan Ergönenç

11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-13:00 PANEL-5
 


Oturum Başkanları:

Necati Gökmen, Ayşegül Bilen


• Palyatif Bakımda Hipertansif Aciller
   Nimet Şenoğlu

• Palyatif Bakımda Solunumsal Aciller
   Çiler Zincircioğlu

• Palliative Radiation Therapy
   Luka Puziqaca

• Palyatif Bakımda noninvaziv ventilasyon ve oksijen terapisi
   Aykut Sarıtaş

13:00-14:00  ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 PANEL-6
 


Oturum Başkanları:

Şebnem Pırıldar,Gaye Aydın


• Palyatif Bakımda Rehabilitasyon
   Sibel Eyigör

• Yaşam Sonu Konfor Bakımında Farmakolojik Yaklaşım
   Umut Gök Balcı

• Palyatif Bakımda Deliryum
   Özen Önen Sertöz

15:00-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:30 PANEL-7
 


Oturum Başkanları:

İdil Tekin, Hayriye Elbi


• Palyatif Bakımda Opioidlerin Kullanımında Yeni Bakış Açıları
   Oktay Tertemiz

• When the Palliative Patient Stays Home?
   Nena Golob

• Palyatif Bakımda Gabapentinoidleri Yeterince Kullanıyor muyuz?
   İrem Özdemir

16:30-18:00 PANEL-8
 


Oturum Başkanları:

Fisun Şenuzun Aykar, Yasemin Kılıç Öztürk


• Palyatif Bakıma Eşit Erişimdeki Sosyakültürel Güçlükler
    Esra Akın

• Palyatif Bakım Çalışanlarının Eğitimi
   Gönül Düzgün

• Palyatif Bakıma Teknolojinin Entegrasyonu
   Birzat Emre Gölboyu

• Palyatif Bakımda Akademik Çalışma Metodolojileri
   Yasemin Yıldırım

18:00-18:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
 


    Can Eyigör